ScienceFuture

+45 7222 5804 sjr@svend-es.dk

Menu

Velkommen til hjemmesiden for projekt Science Future

Science Future er et 2-årigt projekt, der er baseret på samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige og Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, Universe og fire gymnasier: Svendborg Tekniske Gymnasium, Tønder Gymnasium, Teknisk Gymnasium Sønderjylland og Rosborg Gymnasium.

Projektets formål er at skabe nysgerrighed, engagement og glæde ved at arbejde med science-fag i uddannelsessystemet, og målet er, at a) flere unge vælger en gymnasial uddannelse med en naturvidenskabelig eller teknisk studieretning og b) en videregående uddannelse indenfor science-områderne.

I projektet udvikles en række undervisningsforløb indenfor seks emner, som du kan se præsenteret i fanerne her på hjemmesiden. Undervisningsforløbene er udviklet af erfarne gymnasielærere indenfor de naturvidenskabelige og tekniske fag i samarbejde med eksperter indenfor forskningsområderne på Syddansk Universitet og lærere fra grundskolerne. En vigtig pointe i projektet er at sikre en god forankring af undervisningsforløbene for eleverne i deres øvrige undervisning, så derfor foregår noget af undervisningsforløbene på deres egen skole og noget foregår på camps, enten på Syddansk Universitet eller i science-parken Universe. En anden vigtig pointe i projektet er ung til ung-kontakten, og derfor undervises gymnasieelever af universitetsstuderende og grundskoleelever af gymnasieelever.  En tredje pointe er at skabe mulighed for samarbejde, videndeling og kompetenceudvikling mellem lærere fra universiteter, gymnasier og grundskoler. Alle undervisningsforløbene testes af elever og lærere fra de fire partnergymnasier i samarbejde med elever og lærere fra en række grundskoler.

Projekt Science Future er støttet økonomisk af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Hvis du ønsker at vide mere om projekt Science Future, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Søren Jan Rasmussen

Projektleder

Email: sjr@svend-es.dk

Tlf.: 72 22 58 04